Liên hệ

  The One Hotel Cà Mau 1

  Địa chỉ: MG2 – 19-20-23-24 Khu Đô Thị Vincom, Phường 1, TP. Cà Mau

  Điện thoại: 0290 3 96 97 98 – 0914 699 996 – 0913 102 780

  The One Hotel Cà Mau 2

  Địa chỉ: MG1-01-02-03-04- Khu đô thị vincom, phường 1,TP Cà Mau

  Điện thoại: 0290 3686 970 – 0916 200 984

  Email: hoteltheonecamau@gmail.com

  Facebook: https://www.facebook.com/the.onehotelcamau